GROEIPLAN
Advies, scholing en inspiratie voor kinderopvang en Bibliotheken

Deze site wordt momenteel  vernieuwd. 

Voor nu vind je op deze pagina een beknopt overzicht van diensten.

Voor contact en informatie, mail naar merel@groeiplan-educatie.nl 

 Groeiplan is gespecialiseerd in voorleesbevordering 0-4speelkansen vergroten en VVE.

Lees hieronder wat Groeiplan voor pedagogisch professionals, beleidsmakers, studenten of ouders kan betekenen.Voorleesbevordering 0-4 jaar

Scholing, inspiratie en advies voor pedagogisch professionals, leesconsulenten, studenten, ouders, voorleesvrijwilligers en beleidsmakers.

Denk aan onderwerpen als: 

 • Meertaligheid, boekkeuze en voorleesvaardigheden
 • Voorleesactiviteiten op de groep 
 • Voorleesroutines; kansen grijpen en kansen creëren
 • Leesontwikkeling 0-2 jaar en boekkeuze
 • Leesontwikkeling 2-4 jaar en boekkeuze
 • De rijke leesomgeving 
 • Betrokkenheid vasthouden en verhogen bij het voorlezen
 • Werken met een verteltafel
 • Interactieve voorleesvaardigheden van de professionalSpeelkansen vergoten 0-4 jaar

Scholing, inspiratie en advies voor pedagogisch professionals, studenten en ouders. 

Denk aan onderwerpen als:

 • De kracht van loose parts 
 • De buitenruimte verrijken met loose parts
 • De kracht van meespelen; de rol van de professional
 • Spelontwikkeling 0-4
 • Risicovol spelen
 • De rijke speelleeromgeving

Voor beleidsmakers: advies rond het opstellen en borgen van een visie op spelen binnen de organisatie


 


VVE

 • Jaarlijkse bijscholing, met name op het gebied van spel en voorleesbevordering
 • Officiële Uk & Puk training NB: tijdelijk niet in het aanbod
 • Officiële Basistraining 4VVE 


 


 

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners:

Stichting Lezen

Speelmakers

Forte Kinderopvang

Prokino Kinderopvang

Kanskwadraat

Regionale Bibliotheken

PSZ Pinkeltje

Stichting Kinderopvang Purmerend

KION Kinderopvang

CBS Kleurenpracht

CBS Tamarinde

OBS 't Span

etc...