GROEIPLAN
Educatie voor kinderopvang

Uk & Puk training


Inhoud van de training 

De training bestaat uit 13 bijeenkomsten, 6  individuele coachmomenten en 3 keer afname van de Quickscan. Tijdens de training wordt het programma geïmplementeerd op de groep. Na het succesvol doorlopen van de training ontvangt de deelnemer het officiële VVE Uk & Puk certificaat van de CED-groep. Gemiddeld duurt dit traject 18 maanden. 

De bijeenkomsten vinden 1x in de 4 tot 6  weken plaats. De training bestaat uit de volgende bijeenkomsten. 

 1. Introductie van Uk & Puk
 2. Planning en organisatie
 3. Interactievaardigheden
 4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 5. Spel, speelleeromgeving en themahoeken
 6. Spraaktaalontwikkeling
 7. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 8. Kunstzinnige oriëntatie
 9. Rekenprikkels
 10. Opbrengstgericht werken
 11. Werken met boeken
 12. Ouderbetrokkenheid
 13. Presentaties en certificering


Opdrachten en portfolio

Na elke bijeenkomst gaan de deelnemers aan de slag met lees- en praktijkopdrachten. Om de praktijkopdrachten te kunnen uitvoeren is het nodig dat de deelnemer in de kinderopvang werkzaam is én toegang heeft tot het Uk & Puk materiaal. Alle opdrachten worden verzameld in het persoonlijk portfolio. Hierin wordt het leerproces van de deelnemer zichtbaar.  Bij de afronding wordt het portfolio met tenminste een voldoende beoordeeld door de trainer.

Quickscan

De Quickscan is een instrument waarmee de voortgang van implementatie kan worden gemeten. De Quickscan wordt 3 keer ingevuld; bij de start, halverwege en bij de afronding van het traject. De Quickscan wordt bij afronding met tenminste een voldoende beoordeeld.

Consultaties

Gedurende de training wordt elke deelnemer 6 keer bezocht door de trainer voor een persoonlijk coachmoment. Tijdens deze consultatie  wordt a.d.h.v. filmopnames gereflecteerd op persoonlijke leerdoelen en worden successen en knelpunten in de implementatie besproken. Eén consultatie duurt maximaal één uur. Het is van belang dat de deelnemer en de trainer buiten de groep samen in gesprek kunnen.

Certificering

De deelnemer ontvangt het certificaat bij: 

 • 100% aanwezigheid. Bij het missen van maximaal één bijeenkomst krijgt de deelnemer een vervangende opdracht.
 • minimaal een voldoende op de 3e Quickscan
 • een compleet portfolio, minimaal beoordeeld met een voldoende 
 • het geven van een eindpresentie in bijeenkomst 13