GROEIPLAN
Educatie voor kinderopvang

Uk & Puk bijscholing en hercertificering 

Op zoek naar incompany bijscholing? Klik hier om direct een bericht te sturen.


Over bijscholing en hercertificering

De Uk & Puk training is in 2019 herzien. In deze vernieuwde training zijn de laatste wetenschappelijke en beleidsmatige inzichten opgenomen. Daarmee is het Uk & Puk programma opnieuw opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen worden in die databank, is dat er elke drie jaar hercertificering voor pedagogisch medewerkers plaatsvindt. 

Hoe ziet de hercertificering er uit?

 • Twee keer per jaar volgen Uk & Puk-gecertificeerde pedagogisch medewerkers een bijeenkomst van 3,5 uur. Het onderwerp wordt door de organisatie gekozen, de trainer kan hierin adviseren.  
 • Na het succesvol doorlopen van 6 bijeenkomsten in 3 jaar tijd  kan de trainer een nieuw Uk & Puk certificaat aanvragen bij de CED-groep. Zo ontstaat een cyclisch proces waarin de kwaliteit van het programma gewaarborgd blijft en de vaardigheden van de medewerkers steeds verder versterkt worden.
 • Na elke bijeenkomst gaan de deelnemers aan de slag met praktijkopdrachten. Zo wordt de nieuwe kennis direct in praktijk gebracht. Pedagogisch medewerkers worden ondersteund bij het uitvoeren van de opdrachten. De interne VE coach kan deze praktijkbegeleiding bieden, of ik kan dit verzorgen. Deze ondersteuning kan worden opgenomen in de uren voor VE-coaching.
 • Voor het aanvragen van het nieuwe certificaat bij de CED-groep dient de trainer de volgende documenten aan te leveren: een overzicht van alle 6 bijeenkomsten en aanwezige deelnemers + per deelnemer een kopie van het oorspronkelijke Uk & Puk certificaat.

Inhoud van de bijscholing

Kies je voor het jaarlijks doorlopen van losse bijscholingsbijeenkomsten, óf voor de officiële hercertificering? De CED-groep heeft een aantal bijeenkomsten opgesteld waarin alle nieuwe onderdelen uit de Uk & Puk training aan bod komen. Door de bijeenkomsten op te nemen in het scholingsplan, voldoe je aan de wettelijke eisen. De organisatie kiest, o.b.v. behoefte, uit één van de volgende onderwerpen:

 1.  Planning en organisatie
 2. Interactievaardigheden
 3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 4. Spel en hoeken
 5. Buitenspel
 6. Spraak-taalontwikkeling
 7. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 8. Kunstzinnige oriëntatie 1: Kunst algemeen en cultureel erfgoed
 9. Kunstzinnige oriëntatie 2: Dans, drama, muziek en creatieve verwerking
 10. Opbrengstgericht werken 1: Data
 11. Opbrengstgericht werken 2: Duiden
 12. Opbrengstgericht werken 3: Doelen
 13. Opbrengstgericht werken 4: Doen
 14. Omgaan met opvallend gedrag
 15. Ouderbetrokkenheid

Naast de bovengenoemde bijeenkomsten van de CED-groep is het ook mogelijk om andere VVE gerelateerde onderwerpen te behandelen, zoals Werken met boeken.  

De CED-groep adviseert om het hercertificeringstraject te starten met de bijeenkomsten rond Opbrengstgericht werken.

Kosten

 De kosten voor één bijeenkomst zijn afhankelijk van:

 • de groepsgrootte
 • de locatie waar de bijeenkomst plaatsvindt i.v.m. eventuele huur en reiskosten voor de trainer
 • het benodigde lesmateriaal. Dit varieert per onderwerp.

Wil je meer informatie over bijscholing en/of hercertificering voor jouw organisatie? Stuur een bericht en ik neem contact met je op.