GROEIPLAN
Educatie voor kinderopvang

Training: omgaan met opvallend gedrag van peuters in de kinderopvang

Elke peuter pakt wel eens iets af, heeft een driftbui, trekt zich terug of vindt het lastig om samen te spelen. Op deze momenten zijn wij volwassenen er om peuters te ondersteunen in het leren omgaan met jezelf én met anderen. 

Maar wat als druk, opstandig of teruggetrokken gedrag de ontwikkeling van het kind zelf belemmert? Of de ontwikkeling van andere kinderen op de groep? Dan heeft een kind (tijdelijk) iets anders nodig van zijn omgeving. 

In de training Omgaan met opvallend gedrag leer jij als pedagogisch medewerker:

  • welke basisvaardigheden jij kan inzetten in het omgaan met opvallend gedrag
  • objectief kijken naar de signalen die het kind laat zien met zijn gedrag
  • begrijpen welke behoefte er schuil gaat achter opvallend gedrag
  • welke vorm van ondersteuning jij kan bieden aan een kind, passend bij de behoefte
  • hoe je een kort en bondig plan van aanpak opstelt, uitvoert en evalueert (cyclus van opbrengstgericht werken)
  • hoe je ouders informeert en betrekt bij de ondersteuning op de groep

Eindresultaat: een praktisch plan van aanpak om direct toe te passen op jouw groep.


Het lesmateriaal voor deze training bestaat uit:

  • het boek Trapsgewijs, omgaan met opvallend gedrag van jonge kinderen. Auteurs: T. Wally en H. Bijl-van Gelder 
  • verschillende werkbladen 

Door het opbrengstgerichte karakter van deze training, is dit onderwerp zeer geschikt als VVE bijscholing.

Ik wil deze training voor mijn team