GROEIPLAN
Educatie voor kinderopvang

Basistraining Vier VVE

In de basistraining VVE staat het vergroten van de pedagogisch-didactische vaardigheden van pm’ers centraal. Zij leren wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen én welke rol zij zelf spelen in de ontwikkeling van het kind. 

De basistraining VVE is ontwikkelt in opdracht van de gemeente Amsterdam door de makers van de 4 welbekende VVE programma's: Piramide, Startblokken, Uk & Puk en Kaleidoscoop.  

Kinderen leren en ontwikkelen door te spelen. Daarom staat het spel van het kind centraal in de basistraining.  Door het spel van kinderen doelgericht te verrijken, vergroten we deze leerervaringen. De basistraining is opgebouwd rond de volgende 5 pijlers. Deze vormen de basis van het werken in de VVE:

  • Zo speel ik de hoofdrol (vaardigheden van de pm'er)
  • Zo zorg ik voor een interessant aanbod op mijn groep (stimulerend aanbod afstemmen op het kind)
  • Zo richt ik een rijke speelleeromgeving in (invloed van omgeving en materiaal op het spel)
  • Zo organiseer ik dat ( groepsmanagement)
  • Zo zet ik planmatig in op groei (opbrengstgericht werken)

De basistraining bestaat uit 12 bijeenkomsten van 4 uur. Gedurende het traject werken pm'ers aan een portfolio, waarin zij al hun praktijkervaringen verzamelen.

Na het succesvol doorlopen van de basistraining ontvangen deelnemers een erkend VVE certificaat van VierVVE. Hiermee zijn pm'ers startbekwaam voor het werken in de VVE.